mods.dk zipfil till PCR-1000 scannerradio

Om antenner

Bygga antenn

David Taylors SatSignal-program

Remote sensing

Remote Imaging Group (RIG)

WX to Image, program för automatisering och visning av dekodning, Windows, Linux och MacOsX

Bygga antenn igen

pdf:qfh (Quadrafilar helix-antenn)

pdf:balun till qfh

Sputnik

pdf:Resonant Qudrafilar Helix-antenn

pdf:dimensioner till Resonant Qudrafilar Helix-antenn

xml och annat

http://www.svd.se/articleexport/e24/e24.txt

http://www.svd.se/articleexport/cdf/svd_latestnews.cdf

http://www.svd.se/articleexport/xml/svd_articles_ettan.xml

http://www.svd.se/articleexport/xml/svd_articles_senastenytt.xml